Disclaimer

Inhoud

Hoewel MCK architectuur ernaar streeft om op deze website, in documenten en mail betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan MCK architectuur niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. MCK architectuur kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site, mail of document. MCK architectuur accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site, mail of dit document verwezen wordt. MCK architectuur kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

HYPERLINKS

Bepaalde hyperlinks in deze website, mail of dit document verwijzen naar websites van derden waarop MCK architectuur geen invloed heeft. MCK architectuur kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

PRIVACY

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan MCK architectuur zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat MCK architectuur zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

COPYRIGHT

Niets van deze website, mail of dit document mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

JURIDISCHE GELDIGHEID VAN DE DISCLAIMER

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website of in mail incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

MCK ARCHITECTUUR is onderdeel van MCK ontwerpen B.V.